Międzynarodowy Dzień Tolerancji - jakie ma założenia?

Prawie 25 lat temu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO został wytypowany Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który obchodzony jest 16 listopada. Ta data, ma co roku komunikować, że z brakiem tolerancji systematycznie ma styczność wiele osób. Nakłanianie do wielu instytucji publicznych, naukowców i rządów tego typu jest okazją do tego, żeby szukali rozwiązania tego występującego problemu. Nauczanie, ale też organizowanie wielu paneli dyskusyjnych ma na celu potęgowanie akceptacji oraz zmniejszenie się agresji wobec osób szykanowanych z wielu powodów, co według organizacji UNESCO jest niezawodną metodą przeciwdziałania wszelkim pogardliwym zachowaniom w tym zakresie.

Cała ta aktywność była spowodowana poprzez coraz częściej tworzące się akty terroru, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i wszelkich nietolerancji. Zarejestrowano jednak, że to właśnie te grupy mają styczność z przejawiającą się marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez rówieśników. Objawy braku aceptacji są obłędnie kłopotliwe dla osób krzywdzonych, stąd również obchodzenie Międzynarodowego Dnia Tolerancji ma komunikować o różnych aktach agresji, a także pomóc w wyszukaniu głównych motywów uformowania się braku akceptacji. Takie czyny mogą być przydatne do tego, aby dociec, czym faktycznie jest szanowanie nie swoich praw i cudzej własności, ale również wykazać to, czym jest uznanie i akceptacja różnic indywidualnych. Dodatkowo ma szkolić, uczyć umiejętności słuchania, rozumienia innych ludzi, a także uznania różnych kultur.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji - w jaki sposób celebruje się go w Polsce?

Zarówno prezydenci, jak i burmistrzowie polskich miast wygłosili generalny manifest, w którym pokazują wielkie oparcie dla osób, które doznały fizycznej oraz werbalnej przemocy wynikającej z homofobii oraz rasizmu. Prezydenci miast takich jak Warszawa, Gdańsk, Poznań, Lublin oraz Katowice podpisali się pod tymże manifestem. Solidarność tego dnia będzie manifestowana poprzez wywieszanie kolorowych flag oraz oświetlenie wielu budynków, jak powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W tęczowych barwach został oświetlony wyjątkowo most Śląsko-Dąbrowski oraz Pałac Kultury i Nauki.

Zostaw komentarz